Finexa

Od dzisiaj nabór na pożyczkę płynnościową POIR dla firm z województwa mazowieckiego

Data wydarzenia:

9 marca 2022

Czas wydarzenia:

09:00

Lokalizacja wydarzenia:

Bank Pekao SA Centrum Biznesowe Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Warszawie

W dniu 9 marca 2022 o godz. 9.00  do godziny 17.00 w dniu 11 marca 2022 r. rozpoczyna się nabór na pożyczkę płynnościową POIR dla firm z województwa mazowieckiego.

 Oprocentowanie pożyczki – 0%, opłaty i prowizje – 0 PLN.

Ogólne informacje:

Pożyczki przeznaczone są dla podmiotu o statusie mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy (w rozumieniu Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu) posiadające na terenie województwa mazowieckiego:

– siedzibę lub oddział, zgodnie z wpisem do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, albo

– stałe lub dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Wartość finansowania na rzecz jednego przedsiębiorcy nie może przekraczać:

1.dwukrotności rocznych kosztów wynagrodzeń wypłaconych przez przedsiębiorcę oraz kosztów personelu pracującego na terenie jego przedsiębiorstwa, ale otrzymującego wynagrodzenie od podwykonawców, za rok 2019 lub za ostatni rok, za który dostępne są dane; w przypadku przedsiębiorstw utworzonych w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tym dniu maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć rocznych kosztów wynagrodzeń szacowanych na okres pierwszych dwóch lat działalności; albo

2.25% łącznego obrotu przedsiębiorcy w 2019 r.; albo

3.jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub ważny interes przedsiębiorcy i w oparciu o oświadczenie przedsiębiorcy o zapotrzebowaniu na płynność finansową, poparte odpowiednim uzasadnieniem, kwota główna pożyczki może zostać zwiększona w celu pokrycia zapotrzebowania na płynność finansową od dnia udzielenia pomocy przez najbliższe 18 miesięcy.

 

Wymogi dotyczące zabezpieczeń:

  1. Dla pożyczek o wartości do 100 tys. zł jedynym wymaganym zabezpieczeniem jest wystawiony przez przedsiębiorcę weksel in blanco,
  2. Dla pożyczek o wartości powyżej 100 tys. zł (lub kolejnej do 100 tys.) zabezpieczeniem jest weksel in blanco oraz dodatkowe zabezpieczenie, zgodnie z decyzją Banku.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

https://www.pekao.com.pl/male-i-srednie-firmy/bankowosc-elektroniczna/pozyczki-plynnosciowe-poir-mazowieckie-2022.html

Załączniki do wypełnienia znajdują się w dolnej części strony „pliki do pobrania”.

 

Sorry, Event Expired

Lokalizacja wydarzenia:

  • Bank Pekao SA Centrum Biznesowe Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Warszawie

Data Wydarzenia

  • 9 marca 2022 09:00 - 11 marca 2022 - 17:00
Udostępnij to wydarzenie
ADD TO YOUR CALENDAR