Finexa

Jak bezpiecznie optymalizować procesy w działach F&A i chronić firmę przed cyberatakami?

Data wydarzenia:

5 grudnia 2023

Czas wydarzenia:

17:30

Lokalizacja wydarzenia:

Biznes Spot

Zapraszamy na pierwszą debatę, której gospodarzem jest Stowarzyszenie Dyrektorów Finansowych FINEXA. Partnerem merytorycznym wydarzenia jest Moore Polska, 9. firma w rankingu audytorów „Rzeczpospolitej” 2023.

Debatę poprowadzi Tomasz Wlazło, członek Zarządu Stowarzyszenia Dyrektorów Finansowych FINEXA. Zaproszeni eksperci to Emilia Adamiec-Brancewicz, zastępca dyrektora Działu Usług Księgowych, prokurent w Moore Polska Sp. z o.o. i Krzysztof Kryger, CEO w IT Global.

Będzie to świetna okazja do dyskusji na bardzo istotny dla dyrektorów finansowych temat, liczymy na aktywny udział publiczności. Spotkanie odbywa się w samym centrum Warszawy, w sali Biznes Spot przy ul. Nowogrodzkiej 56a w godzinach popołudniowych. Rozpoczęcie o godzinie 17.30.Program

TEZY DO DYSKUSJI:

 • »JAK BEZPIECZNIE ODCHUDZAĆ PROCESY I WALCZYĆ Z MARNOTRAWSTWEM W DZIAŁACH F&A?
  • »LEAN ACCOUNTING FIRST! Jak przygotować się do digitalizacji automatyzacji robotyzacji w obszarach F&A?
  • »Bariery związane z wdrożeniem Lean Accounting – ludzie, IT, doskonałość procesowa, wymogi formalne?
  • »Szczupła rachunkowość – case study Moore Polska
 • »CYBER AUDYT – SZTUKA DLA SZTUKI – BEZPIECZNY BIZNES – CZY BAZA POD WDROŻENIE DYREKTYWY NIS2?
  • »Zagrożenia w cyberprzestrzeni. Aktualności ze świata IT.
  • »Przykłady włamań typu ransomware w Polsce oraz konkretne przykłady niezabezpieczonych instytucji i firm (na mapie Warszawy).
  • »Człowiek – najsłabsze ogniwo każdego systemu i potencjalne zagrożenie dla firmy.
  • »Cyberprzestępcy lubią pieniądz – działy finansowe i księgowe w obszarze szczególnego zainteresowania, czyli kiedy powinna nam się zapalić „czerwona lampka”. Przykłady wyłudzeń środków pieniężnych.

Prelegenci

 

Emilia Adamiec-Brancewicz, zastępca dyrektora Działu Usług Księgowych, prokurent, Moore Polska Sp. z o.o. Wieloletni praktyk i specjalista w dziedzinie finansów i rachunkowości. Od 17 lat zawodowo związana z branżą księgową a od 2008 roku – z Moore Polska. Posiada certyfikat księgowy Ministra Finansów.  Bierze udział w zarządzaniu Działem Księgowości Moore Polska w Gdańsku. Prowadzi i nadzoruje księgi rachunkowe podmiotów o różnych profilach działalności. Reprezentuje klientów w postępowaniach podatkowych i kontrolach organów administracji. Posiada doświadczenie we wdrożeniach systemowych i zarządzaniu procesowym. Jest również propagatorką lean management i inicjatorką zmian. Wraz ze swoim zespołem wdraża rozwiązania optymalizacyjne w zakresie księgowości i aktywnie poszukuje narzędzi zwiększających efektywność. W swoich działaniach kładzie nacisk na rozwój i wykorzystywanie nowych technologii.

Dorota Kołomańska, dyrektor finansowy, AHK Polska. Aabsolwentka Politechniki Świętokrzyskiej (licencjat Marketing i Zarządzanie), Szkoły Głównej Handlowej (dyplom magistra Bankowość i Finanse). Dodatkowo ukończyła na SGGW studia podyplomowe z rachunkowości finansowej oraz aplikację na Biegłego Rewidenta w ramach udziału w licznych audytach sprawozdań finansowych przeprowadzanych przez Deloitte Polska Sp. z o.o. oraz Grant Thornton Polska. Na początku kariery zawodowej ponad 3 lata pracowała w dużej spółce akcyjnej w dziale finansowym w Niemczech. Od 2006 roku jest związana zawodowo Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlowa, gdzie od 2009 r. pracuje na stanowisku Dyrektora Finansowego. Dodatkowo od ponad 10 lat działa aktywnie w Organizacji Zrzeszającej Dyrektorów Finansowych FINEXA, a od 2021 roku na stanowisku członka zarządu tej organizacji.

 

Krzysztof Kryger, CEO w IT Global, związany z branżą IT od prawie 20 lat. Posiada certyfikację inżyniera Microsoft. Absolwent Politechniki Gdańskiej na wydziale ETI. Doświadczenie zdobywał jako technik, administrator, kierownik działu wdrożeń, IT project manager a obecnie jest przedsiębiorcą i właścicielem kilku spółek związanych z branżą IT, między innymi firmy Global IT Solutions, której misją jest odciążenie przedsiębiorców w obrębie bezpieczeństwa danych, aplikacji i systemów IT.

 

Tomasz Wlazło, członek zarządu Stowarzyszenia Dyrektorów Finansowych FInexa . Doświadczony menadżer posiadający kompetencje zarządzaniu finansami, planowaniu strategicznym, trasformacji biznesowej i operacyjnej. Przez blisko ćwierć wieku związany z Grupą Kapitałową Banku Societe Generale pracując w Polsce, Indiach i centrali we Francji pełniąc obowiązki m.in dyrektora finansowego i operacyjnego w SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o., Członka Zarządu ALD Automotive Polska Sp. z o.o., Członka Komitetu Innowacji Grupy SG Equipment Finance. Kierował pracami zespołu w Societe Generale Global Solutions Center (Indie) świadczącego usługi wspólne dla Grupy SG Equipment Finance, będąc jednocześnie Członkiem Komitetu Wykonawczego Bankowości Detalicznej Grupy. Ostatnie dwa lata pracował w Grupie Kapitałowej Cavatina zajmując się projektami i rozwojem biznesu w Polsce, Włoszech i USA pełniąc m.in funkcję Dyrektora Operacyjno-Finansowego Spółki holdingowej Cavatina Sp. z o.o. oraz piastując funkcję Członka Zarządu w Spółkach świadczących usługi medyczne i prowadzących badania nad nowymi metodami leczenia. Był także delegatem do International Treasury Committee przy IAFEI (International Association of Finance Executives Institutions) w latach 2014-2019.

Warunki udziału

 • »Udział w debacie jest bezpłatny.
 • »Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie i wysłanie formularza znajdującego się na stronie:
  https://www.personalities.pl/efektywnosc-dzialu-finansowego#info
 • »Liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia potwierdzamy w kolejności ich wpłynięcia.
 • »W przypadku pytań do organizatorów prosimy o kontakt: k.lasak@personalities.com.pl lub telefonicznie: 604 56 31 05

 

 

Sorry, Event Expired

Lokalizacja wydarzenia:

 • Biznes Spot
 • Nowogrodzka 56a
 • Warszawa

Data Wydarzenia

 • 5 grudnia 2023 17:30 - 20:00
Udostępnij to wydarzenie
ADD TO YOUR CALENDAR