Finexa

USŁUGI EKSPERTÓW – FINEXA OD KUMULACJI DOŚWIADCZEŃ DO EKSPANSJI KNOW-HOW

Data wydarzenia:

16 października 2023

Czas wydarzenia:

00:01

Lokalizacja wydarzenia:

on line

Przez ostatnie 13 lat działania Stowarzyszenia Dyrektorów Finansowych FINEXA przeprowadziliśmy szereg inicjatyw i spotkań integrując grono ponad 1 500 Dyrektorów Finansowych z Polski, którzy pracowali na rynku krajowym i międzynarodowym.

FINEXA zakumulowała zatem setki jeśli nie tysiące przypadków doświadczeń zawodowych naszych partnerów i członków z małych, średnich i dużych firm. FINEXA to wybitne grono autentycznych praktyków finansowych i menadżerów. Członkowie i partnerzy FINEXY przez ostatnie 30 lat wykonywali swoje obowiązki w wielu branżach – teraz dzielą się swoimi doświadczeniami.


Blisko rzeczywistości. Praktyka. Rozwiązywanie problemów. To FINEXA.

Nasza Misja:

Popularyzacja Cyfrowego Obrotu Gospodarczego: Wprowadzanie tokenizacji i smart kontraktów w procesy biznesowe firm.

Zarządzanie Utrzymaniem Ciągłości i Rozwoju Działalności Firmy: Dzięki sieci interim menadżerów i pracowników zapewniamy ciągłość działania Twojej firmy oraz wsparcie w rekrutacji.

Zarządzanie Finansami i Finansowanie Działalności Firm: Doradztwo w zarządzaniu płynnością finansową, optymalizacja kapitału pracującego, dostęp do unikalnych źródeł finansowania.

 

 

DLACZEGO TERAZ?

W obliczu pojawiającego się kryzysu, stagflacji, okresu wysokich stóp procentowych na świecie, presji inflacyjnej, kosztowej oraz zmianach na rynku pracy, presji na wynagrodzenia postanowiliśmy, że będziemy dzielić się gotowymi rozwiązaniami. Wychodzimy poza ramy naszego Stowarzyszenia, będziemy dzielić się naszą wiedzą i siecią usług i produktów z firmami oraz osobami w Polsce i na świecie.

 

CO OFERUJEMY?

Oferta i ekspansja naszych działań obejmuje:

 1. Popularyzacja Cyfrowego Obrotu Gospodarczego
 2. Kadra – zapewnienie ciągłości działania firmy/przedsiębiorstwa
 3. Proces restrukturyzacji i odbudowy firmy (Turnaround management)
 4. Sukcesje
 5. Zarządzanie ryzykiem kursowym oraz stop procentowych
 6. Ugody handlowe/mediacje
 7. Cyberbezpieczeństwo
 8. Audyt Projektów IT oraz umów IT
 9. Finansowanie – dostęp do partnerów oraz unikalnych narzędzi finansowania
 10. Ubezpieczenia

CZYLI?

 

**POPULARYZACJA CYFROWEGO OBROTU GOSPODARCZEGO**

W dzisiejszym dynamicznym świecie biznesowym cyfrowa transformacja staje się kluczowym elementem osiągnięcia sukcesu. Jednym z najważniejszych kroków w tej transformacji jest “Popularyzacja Cyfrowego Obrotu Gospodarczego” – innowacyjna usługa, którą FINEXA oferuje, aby pomóc firmom w wykorzystaniu potencjału tokenizacji i smart kontraktów.

 

**KADRA**

zapewnienie ciągłości działania firmy/przedsiębiorstwa poprzez sieć interim menadżerów, interim pracowników, pomoc w rekrutacji

 1. a) szeroka sieć kontaktów wśród członków Finexa oraz ich sieci jest unikalnym instrumentem zabezpieczenia działania przedsiębiorstwa

– ad hoc – działania kryzysowe, na zasadzie “best effort basis”

– abonament – regularne wsparcie biznesu (ustalona ilość godzin lub dni w miesiącu)

– gotowość – kupujesz spokój w przypadku nagłego odejścia kluczowej osoby z firmy,

 1. b) szkolenia, w tym dla interim managerów i pracowników
 2. c) rozbudowane usługi rekrutacyjne

 

**PROCES RESTRUKTURYZACJI I ODBUDOWY FIRMY**

 1. Diagnoza Sytuacji: analiza przyczyn kryzysu,
 2. Plan Naprawczy: określenie strategii działań,
 3. Wdrożenie Działań: realizacja planu naprawczego,
 4. Monitorowanie Wyników: ciągłe śledzenie postępów,
 5. Przywracanie Stabilności: odbudowa zdolności firmy do generowania zysków.

 

**PROCES SUKCESJI**

 1. Planowanie Sukcesji: wybór i przygotowanie następców.
 2. Przekazanie Władzy: realizacja sukcesji i przekazanie odpowiedzialności.
 3. Monitorowanie i Ciągłość: kontrola procesu i zapewnienie ciągłości działalności firmy.

 

**ZARZĄDZANIE RYZYKIEM KURSOWYM ORAZ STÓP PROCENTOWYCH**

 1. a) Identyfikacja ryzyk w firmach,
 2. b) Zarządzanie ryzykiem związanym z fluktuacjami kursów walut i stóp procentowych,
 3. c) Wdrażanie procesów i procedur.

 

**UGODY HANDLOWE I MEDIACJE** –

oferujemy profesjonalne pośrednictwo w mediacjach

 1. a) Ugody z mocą równoważną wyrokowi sądowemu – obniżamy koszty oraz skracamy czas dojścia do porozumienia z kontrahentem lub pracownikiem
 2. b) Oferujemy doradztwo prawne i wsparcie dla bardziej kompleksowych mediacji

 

**CYBERBEZPIECZEŃSTWO**

 1. a) jak zabezpieczyć się przed atakami i wyciekiem danych -> robimy audyt i dostarczamy know-how
 2. b) czy można ubezpieczyć takie ryzyka – możemy przedstawić ofertę ubezpieczeniową z rynku polskiego oraz międzynarodowego
 3. c) Usługi monitoringu
 4. d) Plany reagowania na ataki cybernetyczne oraz incydenty
 5. e) Audyty bezpieczeństwa IT

 

**AUDYT PROJEKTÓW IT i UMÓW IT** – obniżamy koszty i mitygujemy ryzyka

 1. a) pomagamy w negocjacjach z firmami IT i podczas zawierania umów
 2. b) identyfikujemy potencjalne oszczędności i optymalizujemy koszty projektów IT

 

**ZAPEWNIENIE FINANSOWANIA – PŁYNNOŚĆ LUB FINANSOWANIE AKTYWÓW**

 1. a) usługi doradcze w zakresie zarządzania płynnością finansową
 2. b) optymalizacja kapitału pracującego
 3. c) dostęp do unikalnych, alternatywnych platform finansowania
 4. d) pośrednictwo przy uzyskaniu finansowania płynności lub aktywów (kredyt, leasing)

 

**UBEZPIECZENIA** – DOŚWIADCZENIE I WIEDZA RYNKOWA

 1. OC i D&O dla Członków Zarządu i Kierownictwa
 2. Absorpcja ryzyka związanego z podatkami.
 3. Ubezpieczenia Zdrowotne i Na Życie dla Załogi
 4. Ubezpieczenia Cargo i Komunikacyjne (Floty)
 5. Ochrona ładunków i floty pojazdów.
 6. Audyt i Przegląd Istniejących Polis
 7. Ubezpieczenia Mienia i Odpowiedzialności Cywilnej Spółki
 8. Ochrona mienia i zabezpieczenie przed roszczeniami.

DLA KOGO?

Dla każdej firmy, menadżera i organizacji niezależnie od wielkości, jeden kontakt by co najmniej zoptymalizować działania operacyjne a w ekstremalnych sytuacjach ratować Spółkę.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!!!!

 

No Seat Availables

Lokalizacja wydarzenia:

 • on line

Data Wydarzenia

 • 16 października 2023 00:01 - 15 października 2024 - 00:01
Udostępnij to wydarzenie
ADD TO YOUR CALENDAR